SAM_1484

Lager Onderwijs

Er zijn 6 klassen in de lagere school .Een ervaren team zet zich dag na dag in om er voor te zorgen dat de leerlingen de eindtermen bereiken. Moderne methodes en actief leren zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. Een aangenaam klasklimaat waar welbevinden centraal staat. Kinderen opvoeden tot evenwichtige tieners die mondig zijn en een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben vinden wij heel belangrijk. Door klasoverschrijdend te werken ontwikkelen de kinderen hun sociale vaardigheden.

Onze Troeven

 • Onderwijs op maat: binnenklasdifferentiatie, contractwerk, hoekenwerk
 • Zorg op maat
 • Peer tutoring voor lezen
 • Leren leren
 • Ruimte voor culturele, sportieve, natuurgebonden en sociale activiteiten
 • Eigen talenten ontwikkelen
 • Stimuleren van zelfstandig werken
 • Duidelijke structuur in het dagverloop
 • Gebruik van computers, internet en digitale borden
 • Sport op school
 • Wekelijks zwemmen
 • Uitwerken van projecten
 • Ouderparticipatie
 • Leestuin en handwerkklasje tijdens de middag

In het bijzonder

 • Eendenklas

  Eendenklas

  Juf Chantal is de klastitularis van de eendenklas, op vrijdag is er juf Gerda. Leren lezen met Hup, rekenen en schrijven op een speelse en vlotte manier en toch nog tijd om kind te zijn. Vanaf nu zitten we in de ‘grote’ school. We hebben dan uiteraard  ook alle dagen een beetje huiswerk ! Op het einde van dit jaar kunnen we al heel wat! Als het wat moeilijker gaat, dan helpt onze klaspop : Alfred Judokus Kwak.

 • Vlinderklas

  Vlinderklas

  Bij juf Nele ontpoppen we in mooie vlinders. We leren meer zelfstandig zijn, maar vergeten daarbij niet dat we als groep sterk staan. We leren tellen tot 100. Ook de rekentafels zijn nieuw dit jaar. We zullen hier dan ook volop op oefenen om deze vlot te kennen. Dit jaar leren we 2 nieuwe vrienden kennen: Zeppe en Zikki.  Zij helpen ons in het verkeer

 • Bijenklas

  Bijenklas

  Juf Daisy is de juf van de bijenklas. In deze klas staat differentiatie centraal, het is ook in deze klas dat we voor het eerst echt lesjes gaan studeren. Hierbij wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de mogelijkheden van elk kind. Samen met de juf op weg is hier het motto. Waardering voor ieders talent en mogelijkheden en op een positieve manier halen we het beste uit onszelf.

 • Poezenklas

  Poezenklas

  In het vierde leerjaar leren we rekenen met getallen tot 100000 en werken we ook al met decimale getallen. We leren onze gemeente en ons land beter kennen en nog veeeeeel meer. In het vierde leerjaar hebben we 2 juffen: juf Chantal en juf Nele. Juf Nele is nieuw en we verwelkomen haar dan ook van harte! Samen zullen we er een fijn schooljaar van maken!

 • Dolfijnenklas

  Dolfijnenklas

  Welkom in het 5e dol-fijne leerjaar. Een gestructureerde klas waar kinderen voluit kunnen leren. In de leestuin lezen we rustig een boek op de vrije momenten. In elke hoek van de klas staat een plant, want groen in de klas vinden we plezant. Centraal in de klas staat onze  beamer die we dagelijks gebruiken . Nieuwe leerstof in deze klas is Frans, hiervoor hebben we meestal wel fans..

 • Giraffenklas

  Giraffenklas

  In de giraffenklas, bij juf Els, worden we echte tieners met onze eigen verhalen. We leren er vlot communiceren en er wordt tijd gemaakt voor jullie verhalen. We nemen ook een duik in de tijd, leren ons oriënteren, keren ons lichaam binnenste buiten en verdiepen ons in wis – en taalkundige problemen. En dit alles op een leuke en ontspannen manier.